رصدخانه آلاشت، شهریور 1391

+ تاريخ شنبه نهم دی 1391ساعت 13:56 نويسنده زهرا آلاشتی |

__________________________ ______________ ____________________

+ تاريخ سه شنبه سیزدهم اردیبهشت 1390ساعت 20:4 نويسنده زهرا آلاشتی |

__________________________ ______________ ____________________

آلاشت در مه


+ تاريخ پنجشنبه دوازدهم اسفند 1389ساعت 20:40 نويسنده زهرا آلاشتی |

__________________________ ______________ ____________________

2 عکس قدیمی از مسجد آلاشت

عکسهای جدید از مسجد آلاشت در زاویه های مختلف

+ تاريخ سه شنبه دوازدهم بهمن 1389ساعت 12:58 نويسنده زهرا آلاشتی |

__________________________ ______________ ____________________

  آلاشت یکی از زیباترین شهرهای سوادکوه واقع در استان مازندران و زادگاه رضاشاه  پهلوی  است

 

 

+ تاريخ چهارشنبه هفتم مهر 1389ساعت 21:20 نويسنده زهرا آلاشتی |

__________________________ ______________ ____________________

 

زادگاه رضا خان و در حال حاضر موزه ی مردم شناسی آلاشت

 
 

+ تاريخ شنبه شانزدهم مرداد 1389ساعت 20:0 نويسنده زهرا آلاشتی |

__________________________ ______________ ____________________

  

مهرماه ۱۳۸۸

 + تاريخ جمعه هشتم مرداد 1389ساعت 12:30 نويسنده زهرا آلاشتی |

__________________________ ______________ ____________________

هوای مه آلود مرداد ۱۳۸۸


 

+ تاريخ سه شنبه پانزدهم تیر 1389ساعت 12:2 نويسنده زهرا آلاشتی |

__________________________ ______________ ____________________

آلاشت, آلاشتی, زیباترین عکسها, alasht, alashti

آلاشت فروردین ۱۳۸۸

 

آلاشت تابستان ۱۳۸۷ و  ۱۳۸۸

 


برچسب‌ها: آلاشت, آلاشتی, زیباترین عکسها, منظره, عکس آلاشت
+ تاريخ جمعه بیست و هشتم فروردین 1388ساعت 21:40 نويسنده زهرا آلاشتی |

__________________________ ______________ ____________________